Jump to content
dugdighihi

ขอควารู้เรื่องประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ชั้น1)

Recommended Posts

ประกันภัย ชั้น 1 สามารถจดได้กี่ปีครับ เพราะได้ยินมาว่า รถเกิน 6 ปี ไม่สามารถทำประกันชั้น 1 ได้ ตอนนี้รถเข้าปีที่ 6 แล้วครับ

 

สภาพยังนิ้งอยู่ รบกวนพี่ๆ ที่มีความรู้ช่วยตอบทีนะครับ แล้วถ้าทำชั้น 1 ไม่ได้แล้ว ต่ออะไรดีครับ

 

แนะนำยี่ห้อประกันที่ ไม่ค่อยมีปัญหากับอู๋ ทีครับผม กำลังจะต่อประกันครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ประกันภัย ชั้น 1 สามารถจดได้กี่ปีครับ เพราะได้ยินมาว่า รถเกิน 6 ปี ไม่สามารถทำประกันชั้น 1 ได้ ตอนนี้รถเข้าปีที่ 6 แล้วครับ

 

สภาพยังนิ้งอยู่ รบกวนพี่ๆ ที่มีความรู้ช่วยตอบทีนะครับ แล้วถ้าทำชั้น 1 ไม่ได้แล้ว ต่ออะไรดีครับ

 

แนะนำยี่ห้อประกันที่ ไม่ค่อยมีปัญหากับอู๋ ทีครับผม กำลังจะต่อประกันครับ

บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะรับประกันชั้น 1 อายุรถไม่เกิน 7ปี แต่จะมีบางบริษัทที่รับถึงอายุรถ 10ปีค่ะ

 

แต่หากไม่อยากทำประกันชั้น 1 แล้ว ก็มีประเภท 2+ ที่คุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้ด้วย เป็นอีก 1 ทางเลือกค่ะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

10 ปีขึ้นไปแน่นอนครับ ถ้าทำต่อเนื่องอาจได้ถึง 15-20 ปีครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×